Ugglehults skola är byalagets samlingslokal.

Skolan är byggd 1902 och användes som småskola för klass 1 och 2 fram till 1965.

Ägare:

1902 - 1979 Hjärnarps församling

1979 - 1980 Ängelholms Kommun

1980 - 1981 Hjärnarps FF

1981 - Boarps Skolrotes Byalag

Loppis vid Ugglehults skola 17/7 kl 12.00 - 16.00

Kom och fynda!

 

 

Spela boule vid Ugglehult skola!

Söndagen den ?? kl 17.30 samlas vi vid skolan för att spela boule.

Regler hittar du på www.boulebar.se/boule-banor/boulereglerBoule

Medtag klot och något att dricka.

Välkomna

 

Sommarutfärd 1/8 till Skottorps Slott.

Kostnad 120 kr

 Samling på Arons parkering kl 13.15

Anmälan till Eva 070- 66 82 436, Åke 0730-92 14 93 senast 24/6

 

 

Tack för nytt bidrag 2016 till takbyte på skolan.

Sparbanksstiftesen

 

Sparbanksstiftelsen Gripen har beslutat att stödja Boarps Skolrotes Byalag med ett anslag på 50.000 kr för byte av tak

 

Byalaget gör en viktig insats för att skapa gemenskap i bygden och vårdar ett kulturarv.

Gamla skolan är en mötesplats där många olika aktivteter sker för bygden.

 

Vårt motiv:

Boarps Skolrotes Byalag står för att skapa gemenskap och sammanhållning i bygden och är en viktig mötesplats.

 

Så här ser uthuset ut efter takbytet

 

 

Kommande aktiviteter

Månadscaféer 1:a måndagen i månaden kl 14 -16

 

Sommarutfärder 

 

1/8 Skottorps Slott

 

Boarps Skolrotes Byalag

Byalaget bildades 1980 för att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

 

Stöd Byalaget, bli medlem!

Årsavgift:   Familj 150 kr, Enskild 100 kr

Insättes på Bankgiro 498-8804

Glömt inte skriva ditt namn, adress och mailadress på blanketten.

Medlemsavi finns under flik 7.

Ugglehults skola

Övre Västersjövägen 169

266 97 HJÄRNARP

 

Månadscafé april 2015

 

Rita Aatola visa film och Arne Olofsson berättade om Pollenkungen. 69 medlemmar deltog

 

 

 

Köket renoverat 2014